فروش پرده تور فلت گل برجسته ي ترك

رنگ بندی و توضیحات پرده اصلی

فروش پرده تور فلت گل برجسته ي ترك

فروش پرده تور فلت گل برجسته ي ترك

فروش پرده تور فلت گل برجسته ي ترك

رنگ بندی و توضیحات دکوری رویه چپ

فروش پرده تور فلت گل برجسته ي ترك

فروش پرده تور فلت گل برجسته ي ترك

فروش پرده تور فلت گل برجسته ي ترك

فروش پرده تور فلت گل برجسته ي ترك

قیمت : -----

تورفلت گل برجسته دنر ترك داراي رنگبندي آبي و صورتي و نسكافه موجود ميباشد كه وسط هرگل مرواريد كارشده است و ٢ سال پشت بند تور ميباشد ساتن پتينه عرض٣ هم در پنج رنگ ابي و طوسي كرم و گلبهي موجود ميباشد

كاتينگ پرده فلورانس

توليد و پخش انواع پارچه هاي پرده اي تورهاي قابي و فلت وانواع لبه حاشيه گلدوزي شده و انواع پنل ها

تهران - بازار بزرگ - كوچه علي آبادي - پاساژ قائم - طبقه دوم - پلاك 94