كتان قابي ترك وسط حاشيه ژور دار

رنگ بندی و توضیحات پرده اصلی

كتان قابي ترك وسط حاشيه ژور دار

كتان قابي ترك وسط حاشيه ژور دار

قیمت : -----

اين مدل نصب شده خانه مشتري است

پرده سراي كيميا

سلام تمام اجناس به قيمت كات فروخته ميشود اگر طاقه خواستيد موجود هست

ستارخان .نرسيده به باقرخان روبرو كوثر٣پلاك١٤٥