پرده سرای کارزان

پرده سرای کارزان

ثلاث باباجانی میدان معلم جنب بانک ملی