پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

رنگ بندی و توضیحات پرده اصلی

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

رنگ بندی و توضیحات دکوری رویه چپ

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

رنگ بندی و توضیحات دکوری رویه راست

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

پرده تور فلت گل داماس(اجرا شده روی زمینه تور سانال)

قیمت : -----

پرده اصلی این مدل پرده دارای فروش ویژه برای همکاران به صورت کات و طاقه میباشد. لطفا جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

کاتینگ پرده بریلایف

تهران-بازار بزرگ-کوچه علی آبادی-پاساژ قایم-طبقه دوم-پلاک ۵۵