پرده سالن پذیرایی

رنگ بندی و توضیحات پرده اصلی

پرده سالن پذیرایی

پرده سالن پذیرایی

پرده سالن پذیرایی

پرده سالن پذیرایی

رنگ بندی و توضیحات دکوری رویه چپ

پرده سالن پذیرایی

پرده سالن پذیرایی

پرده سالن پذیرایی

پرده سالن پذیرایی

پرده سالن پذیرایی

پرده سالن پذیرایی

پرده سالن پذیرایی

رنگ بندی و توضیحات دکوری زیره چپ

پرده سالن پذیرایی

قیمت : -----

کاتینگ پرده نصیری

تهران-بازار بزرگ-کوچه علی آبادی-پاساژ قایم-طبقه دوم-پلاک ۵۵