پرده سرای کتیبه

پرده سرای کتیبه

آبیک خ شهرداری خ فروردین کوچه دوم پلاک ۱۵